Over Arvo Protect

Arvo Protect is een landelijk opererende onderneming op het gebied van ongediertebestrijding.

We beschikken over uitsluitend gediplomeerde service medewerkers die op een ruime ervaring kunnen bogen. Onze tarieven zijn zeer concurrerend ten opzichte van de bekende grote ondernemingen. Dit geldt voor onze standaard service-pakketten maar ook voor onze tailor-made oplossingen.

Wij geven garantie op al onze service-behandelingen. Wij komen gratis langs voor een inspectie. Vrijblijvend ontvangt u binnen twee werkdagen onze rapportage en offerte.

Heeft u al eens gekeken naar uw eigen leverancier voor deze diensten?

Vraag eens een second opinion.

Wie zijn wij?

Even Voorstellen!

ARVO Protect is een jonge onderneming met meer dan 15 jaar ervaring in ongediertebestrijding. Vanuit ons kantoor te Hoofddorp staan wij met ons landelijk opererend team van medewerkers voor u klaar; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Door toepassing van uitgekiende beheerssystemen zorgen wij ervoor dat de overlast van ongedierte zeer snel teruggedrongen wordt. Uiteraard worden onze bevindingen helder weergegeven en gecommuniceerd. Onze opdrachtgevers zijn door deze wijze van rapporteren en signaleren in staat om de juiste afwegingen te maken of, en in welke mate zij een dergelijk risico willen dragen. Indien zich onverhoopt toch een calamiteit met ongedierte voordoet, zal er snel, discreet en deskundig gehandeld worden.

Onze Missie

Onze missie is consistent en nooit aflatend werken aan de ontwikkelingen van beheerssystemen. ARVO Protect wil deze op verantwoordelijk wijze beschikbaar stellen aan haar opdrachtgevers in de voedingsmiddelen industrie, horeca, zorgsector en overige branches waarbij dierplagen risico's vormen. Ons doel is om een betrouwbare partner te zijn voor onze opdrachtgevers. Onmogelijke klussen bestaan niet, of het nu gaat om het afdichten van spouwmuur openingen of het storten van een grindrand om uw object, voor iedere situatie wordt een passende oplossing gezocht.

Onze Kernwaarden

Respect, solidariteit, durf, creativiteit en prestatie. Deze kernwaarden bepalen zowel onze bedrijfsfilosofie alsook de wijze waarop onze medewerkers naar buiten treden.

Kernactiviteiten

Wij leggen ons toe op een effectieve en milieubewuste bestrijdingsmethode. Wij wensen onze kennis en expertise te delen zodat er, binnen uw productieproces en erbuiten daadwerkelijk sprake zal zijn van een structurele verbetering op het gebied van ongedierte beheersing en preventie.

Onze Ambitie

ARVO Protect wil op verantwoordelijke wijze een toonaangevende en tevens maatschappelijke rol spelen in de Nederlandse ongedierte problematiek, denk tevens aan houtverduurzaming en de ontwikkelingen ten aanzien van vogel-duiven overlast. Onze opdrachtgevers en hun behoeftes staan voorop.

Ondanks alle kennis ten aanzien van leefgewoontes behouden wij een kritische kijk op onze prestaties. Alleen daardoor kunnen wij onze marktpositie verder versterken en uitbouwen. Om ons doel te bereiken zoekt ARVO Protect actief naar de dialoog met onze toekomstige en huidige opdrachtgevers, branche organisaties en certificatie instellingen.

Ongediertebestrijding

Diensten - Ongedierte bestrijding algemeen

Voor een goed bestrijdingsplan zijn meerdere zaken essentieel. Kennis van dierplagen, kennis van elke leefwijze en kennis van bestrijdingsmiddelen is ons inziens niet genoeg. Zonder logisch denken en de wil om een bestrijdingsplan te laten slagen worden de bezoeken veelal zogenaamde routine bezoeken.Voor ons is geen bezoek routine. Echte overlast van ongedierte wordt veelal veroorzaakt door bepaalde gebreken aan uw pand, hygiëne en of gebrekkige stapeling van goederen.

In de meeste gevallen kan Arvo Protect u hierin adviseren, bij bouwkundige gebreken adviseren wij veelal om te starten met het aanbrengen van wering. Onze service medewerkers kunnen kleine en grote weringopdrachten direct uitvoeren. Wij voldoen aan alle eisen, goed ingerichte bedrijfswagens en het gebruik van duurzame wering materialen vinden wij essentieel. U kunt bij wering denken aan het afdichten van doorvoeren rondom leidingen (fijnmazig RvS gaas), spouwmuuropeningen voorzien van ventilatie inzetroosters, aftimmeren van openingen en/of het plaatsen van bijv. deurborstels ter afscherming van kieren. Knaagvrije kit is in veel gevallen ook aan te raden.

HCCP BRC AIB en IFS

Arvo Protect kan voor u volwaardige en ook flexibele registratie/rapportage systemen samen stellen. De hierboven genoemde rapportering systemen zijn eenvoudig te implementeren in elk systeem. Nederland kent veel richtlijnen ten aanzien van hygiëne. Deze eisen zijn niet voor elk bedrijf van toepassing. Een juiste advisering voorkomt onnodige inspanning. Uw logboek dient te allen tijde inzicht geven in de uitgevoerde werkzaamheden. Rapportering conform uw eisen. Elke audit bevestigd kwaliteit en continuïteit.

Ons Arvo Standard System (ASS) omvat een uitgebreid bestrijdingsplan met uitgekiende registratie. Alle acties worden geregistreerd in het logboek. Belangrijke nummers, overzicht van diensten tezamen met plattegronden van uw object zijn hierin aanwezig. Op de plattegronden worden geplaatste lokazen ingetekend. Etiketten (met toelating nummers) van de gebruikte bestrijdingsmiddelen zullen niet ontbreken. Desgewenst kan de Standard worden uitgebreid naar ons Arvo Business System (ABPS)

Hierbij gaan wij nog verder in het kader van rapporteren. Enkele aanvullende componenten: Datering en nummering van lokazen en detectie middelen Rapporteringsysteem ten aanzien van insecten lampen Trend analyses Kortom aan alle eisen wordt desgewenst voldaan.

Innovatie

IPM

Sinds de opstart in 2005 hebben wij ons toegelegd op het weren van dierplagen. Dit is een wijd begrip. Conform de IPM (Integrated Pest Management) regelgeving dienen wij een verantwoord bestrijdingsplan te voeren waarbij er goed nagedacht wordt over het gebruik van bestrijdings middelen. Hoe minder hoe beter. Preventie en weren is van groot belang en kan op diverse manieren.

Wij noemen een paar preventie items gericht op het voorkomen van bijvoorbeeld muizen: Voedsel voorraden veilig opbergen, afval op de juiste manier opslaan, deuren in de avond uren dicht houden of horren plaatsen, regelmatig stofzuigen en geen rest producten op de vloer laten liggen.

Men kan bij het weren van bijvoorbeeld muizen ook denken aan: spouwmuur openingen voorzien van bijenbekjes (hierdoor voorkomt u dat muizen in de spouw gaan nestelen), meterkasten goed afdichten en de meterkast deur goed laten sluiten (geen kier onder de deur). Doorvoeren in vloeren, kabelgoten en wanden afdichten zodat een muis er niet kan schuilen. Deuren van keukens goed laten sluiten zodat de muizen zich niet zo eenvoudig van de ene naar de andere ruimte kunnen verplaatsen.

Wij zijn er van overtuigd dat wij met de juiste adviezen overlast kunnen oplossen zonder het gebruik van bestrijding middelen. Denk als aanvulling aan klemmen, inloop vallen en overige middelen.

Al onze medewerkers zijn gespecialiseerd en gediplomeerd (diploma’s EVM, VCA, IPM). Wij zijn aangesloten bij het NVPB (certificaat) en zijn gehouden aan de regels hiervan. Wij hebben ervaren timmer vaklui in dienst om op een goede en nette manier wering aan te brengen in gebouwen.

Het gebruik van bestrijdings middelen moet verder worden terug gedrongen. Op de site van het NVPB en Ministerie van V.R.O.M. kunt u de nieuwe regelgeving met betrekking tot het buitengebruik na lezen. Arvo Protect is bij het CTGB aangemeld om ook na 2017 buitenom gebouwen te mogen bestrijden, dit conform de laatste regelgeving.

Contact

Telefoon: 023-557 21 66

Bij spoed: 06-414 26 124

Postadres: Arvo Protect Postbus 315 2130 AH HOOFDDORP

Site ontwikkeld door SjunCorp.